Projektid – digiarengu tegevuskava

Digiarengu planeerimise suur väljakutse on leida tasakaal digivõimaluste, ettevõtte digivajaduste ja digimuutuste elluviimise võimekuse vahel.

Digiarengu juht aitab koostöös ettevõtte võtmeisikutega valida mõistliku komplekti digiarengu tegevusi, lähtudes digikeskkonna hetkeolukorrast ja ettevõtte digiküpsusest, ettevõtte põhitegevuse vajadustest ning standardite ja heade tavade soovitustest.

Go to Top