Eesti Lennuakadeemia tehnoloogilise õppeasutusena soovib olla infotehnoloogia rakendamisel õppetöös ja asutuse juhtimises eesrindlik.

2012. aastal koostas Leego Hansson Eesti Lennuakadeemiale IT strateegia ja tegevuskava 2012 – 2014.  Olles rahul eelmise tööga, oli uue perioodi arengukava teretulnud partneriks taas Leego Hansson.

Leego Hanssoni konsultandid tutvusid akadeemia IT hetkeseisuga ja eelmisel tegevuskava perioodil teostatuga, kaardistasid tänased eesmärgid ning vajadused ja koostasid sellele vastavalt Eesti Lennuakadeemia IT arengukava aastateks 2016 – 2020.

Projekti iseloomustas väga konstruktiivne ja avatud mõttevahetus. Head ideed said elegantse vormi.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusuunad
  3. Tegevuskava

Koostöö teie tiimiga oli järjekordselt väga positiivne kogemus. Oma ala asjatundjatena olete lisaks kliendikesksed ja väga head suhtlejad, seetõttu on ka tulemus vastavalt meie ootustele. Järgmiste koostöödeni. Haldusdirektor Priit Mootse.

Eesti Lennuakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste Eesti lennundusettevõtetele. 1993. aastal asutatud ja 2008. aastal Eesti Lennuakadeemiaks ümber nimetatud õppeasutusest on tänaseks saanud edukas Eesti kõrgkool, mille õppeprotsessis rakendatakse Eesti rakenduskõrghariduse ja rahvusvahelisi lennundusalaseid standardeid.

Projekti kestvus: mai 2016 – juuni 2016.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.