Digiarengu elluviimisel saab valida kahe suurema lähenemise vahel – digiteerimine (i.k. Digitalization) või digimuutus (i.k. digital transformation).

 • Digiteerimine on digilahenduste integreerimine tänastesse ettevõtte operatiivtegevusse, et parendada või asendada inimese osalust
 • Digimuutus on digilahendusi kasutades ärimudeli ümberkorraldamine või optimeerimine

Üks ei ole tingimata parem kui teine. Digiarengu viisi valik sõltub eelkõige ettevõtte tänasest digiküpsusest ja äritegevuse arenguplaanide rõhuasetusest.

Digimuutus on valdkonnas digilahenduste kasutamise abil uute ärivõimaluste leidmine. Jõulised digilahendustel põhinevad ärimudeli muutused on toimunud raamatuäris (Amazon, Scribd), filmivaatamises (Netflix, Prime), taksonduses (Bolt, Uber),  majutuses (Booking.com, Airbnb), rahaülekandeteenuses (Transferwise), õppimises (Coursera) jpt.

Nende jõuliste digimuutuste keskmeks on olnud internet ja inimeste 24/7 isetoimetamise võimekuse loomine.

Digiarengu eksperdi Thomas Siebeli hinnangul on järgmiste digimuutuste lainet vedavad trendid suurandmed (Big Data), asjade internet (IoT), pilveteenused (Elastic Cloud) ja tehisintellekt (AI).  Nende tehnoloogiate oskuslik kasutamine võimaldab ettevõttel teha konkurentsieelist andva jõulise arenguhüppe või ka äritegevuse pöörde.

Digiteerimine on ettevõtte äriprotsessis ja operatiivtegevuses konkreetse töölõigu efektiivsust tõstvate lahenduste kasutuselevõtt. Näiteks paberivaba asjaajamine, meeskonnatöö digivahendid, CRM kliendihalduse korraldamisel,  finantshaldus, varade haldus, siseveeb jpt. Digiteerimine tõstab ettevõtte tegevuse efektiivsust ja avab uusi võimalusi oma kliente paremini teenindada.

Ühel või teisel viisil digiareng on loomulik osa iga tänapäevase organisatsiooni arengust. Kas liikuda suurema digiteerituse või pöördelise digimuutuse suunas, on digipädeva juhtkonna oluline mõtteülesanne.

Mõned näited võimalikest digiarengutest:

Valdkond/äri Digiteerimine Pöördeline digimuutus
Juuksur
 • Broneeringud – kaustiku asemel digitaalne kalender
 • Kliendihaldus – parem teadmus klientidest, nende eelistustest ja hooldustsüklist
 • Digitaalne teadmusvaramu töövõtetest
 • Iseteenindus kliendile
  • broneeringud, veebipood, isiklike eelistuste ja andmete haldamine
 • Ilus olemise toetamine
  • tehisintellektiga toetatud personaliseeritud ilu- või soengusoovituste jagamine ning hoolitsusaegade ja -kohtade haldamine
Tervishoid
 • Patsiendi tervise- ja raviandmete haldus
 • Paberivaba asjaajamine
 • Digitaalsete tugisüsteemide kasutuselevõtt – labor, apteek, toitlustamine
 • Terve olemise tagamine ja probleemide ennetamine
  • isiklikul andmeprofiilil (tervise- ja geeniandmed) ja sensorandmetel põhinev personaalne tervisehaldus
 • Tõhus haigla
  • sensoritel ja tehisintellektiga toetatud arvutustel põhinev seadmete haldus ja hooldus, optimaalne tarvikute haldus, personaliressurssi haldus jmt.
Tööstus
 • Tarku otsuseid toetavad andmeanalüüsi võimaldavad majandustarkvarad
 • Tarneahela paberivaba asjaajamine
 • Müügi- ja turunduse haldus
 • Tootmise planeerimine ja juhtimine
 • Tõhus tootmisprotsess
  • sensoritel ja tehisintellektiga toetatud arvutustel optimaalne ja kvaliteetne tootmine
 • Nutikas laohaldus
  • andmetel ja tehisintellektiga toetatud arvutustel toetatud optimaalne tarneahel ja laohaldus
 • Personaliseeritud tooted
  • väikepartiide tootmine
Õppimine
 • Õppetöö andmete haldus
 • Kaug- ja hübriidõppe lahenduste kasutamine
 • Digitaalsed õpivaramud
 • Tehisintellektiga toetatud personaalne õpiteekond
  • tehisintellekt võtab arvesse inimese võimed, huvid, läbitud õpitulemused, asukoha, eelistused aja ja vormi osas
  • pakub “õpiteenuse pakkujate” ja õpivaramute hulgast järgmise perioodi õppimissoovitused

Lugemissoovitusi:

Autor: Erkki Leego, digiarengu juht