Projektid – teadmushaldus

Ma ei tea, mida ma ei tea!

Ma ei mäleta, mida ma ei mäleta!

Ettevõtte digikeskkonna toimimise ja digiarengu jätkusuutlikkus ning efektiivsus sõltuvad oluliselt sellest kuis on õiged teadmised õigel hetkel õiges kohas kättesaadavad õigele inimesele.

Dokumentatsiooni tuleb luua nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik! Digiarengu juht aitab leida tasakaalu dokumenteerimise mahu osas.

IT dokumentatsiooni koostamine

 TavexWise soovis ettevõtte IT-süsteeme ja -tööprotsesse toetava dokumentatsiooni paketti. Eesmärk oli koostada vajalikud dokumendid koostöös tellijaga. Konsultant Erkki Leego viis läbi arutelusid ja panustas dokumentatsiooni koostamisse, konsultant Siim Jalakas koostas dokumentatsiooni ja [...]

IT dokumentatsiooni hindamine

Tallinna Vesi soovis IT-dokumentatsiooni ja tööprotsesside auditeerimist. Projekt oli läbi viidud professionaalselt ning vastavalt kokkulepitud ajakavale. Tööle püstitatud eesmärk sai täidetud ning hindamise käigus esitati praktilisi soovitusi. - Riina Käi, finantsjuht [...]

Politsei- ja piirivalveameti teadmushalduse koolitused

Politsei- ja Piirivalveameti tellimusel viis Erkki Leego läbi neli teadmushalduse koolitus-arutelu. Teadmushalduse tarkust jagati neljale osapoolele – analüüsibüroo, piirivalvebüroo, finantsbüroo ja juhtkond. Koolituse käigus tutvustati teadmushalduse põhimõtteid lähtudes osakondade vajadustest, arutati [...]

Go to Top