Tallinna Vesi soovis IT-dokumentatsiooni ja tööprotsesside auditeerimist.

Projekt oli läbi viidud professionaalselt ning vastavalt kokkulepitud ajakavale. Tööle püstitatud eesmärk sai täidetud ning hindamise käigus esitati praktilisi soovitusi. – Riina Käi, finantsjuht

Projekti konsultandid olid Erkki Leego ja Siim Jalakas, kelle põhiline ülesanne oli  IT dokumentatsiooni olukorra ja tööprotsesside toimimise jätkusuutlikuse hindamine. Selleks viidi läbi 12 intervjuud ja arutelu ning tutvuti mahuka dokumentatsiooniga.

Projektis kasutati Leego Hanssonis välja töötatud hetkeolukorra hindamise metoodikat, mis põhineb pikaajalisel kogemusel ja heal taval.

Tallinna Vesi on oluline infrastruktuuri ettevõte, mille toimimisest sõltub suur hulk inimesi. Projekti tegi huvitavaks Tallinna Vees kasutusel olev mitmetasandiline IT juhtimine, kus strateegiline ja operatiivjuhtimine on selgelt lahus.

Projekti suurim väljakutse oli suure hulga dokumentide läbi töötamine, mida oli lausa tuhandetes. Seetõttu valisime projekti läbiviimiseks tavapärasest mõnevõrra erineva lähenemise. Tulem oli kasulik nii kliendile kui ka meile – klient sai värske pilguga tehtud hetkeolukorra ülevaate ja arengusoovitused ning Leego Hansson arendas jõudsalt edasi hetkeolukorra hindamise metoodikat. – Siim Jalakas, konsultant

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusoovitused

AS Tallinna Vesi on ettevõte, mis kannab hoolt Tallinna ja selle lähiümbruse joogivee tootmise ja tarbijateni toimetamise ning heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest. Veevõrku suunatakse ligikaudu 70 miljonit liitrit joogivett ja merre 120 miljonit liitrit keskkonnale ohutut puhastatud reovett päevas.

Projekti kestvus: oktoober 2016 – november 2016.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.