TavexWise soovis ettevõtte IT-süsteeme ja -tööprotsesse toetava dokumentatsiooni paketti. Eesmärk oli koostada vajalikud dokumendid koostöös tellijaga.

Konsultant Erkki Leego viis läbi arutelusid ja panustas dokumentatsiooni koostamisse, konsultant Siim Jalakas koostas dokumentatsiooni ja kooskõlastas selle kliendiga.

Projektis kasutati Leego Hanssonis välja töötatud dokumentatsiooni koostamise metoodikat, mis tugineb heale tavale ning varasemale kogemusele. Tulemina valmis pakett IT dokumentidest, kuhu kuulusid nii reguleerivad kui operatiivdokumendid.

Projekti käigus tuli suhelda väga mitmete osapooltega ning arvestada kõigi omapäradega, mis oli põnev ja omajagu väljakutseid pakkuv, et kokku saaks vajalik dokumentide pakett.

Rahvusvahelised maksed on põnev maailm – huvitav oli tutvuda TavexWise maksete süsteemiga ja selle haldamisega. – Siim Jalakas, konsultant

Tulemid:

  1. IT dokumentatsioon

TavexWise on finantsvahendus ettevõte, kelle eesmärgiks on säästa inimeste aega ja raha. Neil on 29 kontorit kaheksas riigis üle Euroopa, pakkudes seega head ja kiiret klienditeenindust.

Projekti kestvus: veebruar 2017 – juuni 2017.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.