Digidiagnostika raporti aluseks olid Salvesti võtmeisikute soovide kaardistamine ning kasutusel olevate lahenduste ja kompetentsi analüüs.

Salvest soovis kaardistada tootmisvaldkonna ning seda toetavate IT-teenuste arengukohad ning saada nõu valdkonna parendamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise jätkusuutlikuks planeerimiseks.

Töö tulemiteks olid

  1. Ülevaatlik hetkeolukorra kirjeldus, kus on välja toodud tootmise ja IT valdkonna tugevused, nõrkused ja riskitegurid
  2. Soovitustes ja teekaardil on kirjeldatud ettevõtte eesmärkidest ning võtmeisikute soovidest tulenevad prioriteetsed arengusuunad ja soovitused nende elluviimiseks

Salvest on juba 1946. aastast tegutsev, tuntud ja armastatud toiduainetööstus, mille toodetud toit jõuab lisaks kodumaale ka kaugele piiri taha.

Projekti kestvus: juuni 2019 – august 2019.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.