Tallinna Haridusamet soovis abi Tallinna haridusasutuste IKT arengustrateegiate välja töötamisel. Eesmärk oli koguda piisavalt taustmaterjale ja informatsiooni võtmeisikutelt, loomaks kõigi osapoolte jaoks sobiva IKT strateegia.

Projekti konsultant oli Erkki Leego, kelle ülesanneteks võtmeisikutega intervjuude läbiviimine, materjalidega tutvumine ning IKT strateegia ja elluviimise tegevuskava koostamine. Assistent Mariana Urvik koordineeris intervjuude ajakava, koostas dokumentatsiooni ülevaate ja võttis kokku arutelul kõlanud ideed ja soovid.

Projektis kasutati Leego Hanssoni strateegia loomise metoodikat, mis on välja töötatud erinevate projektide kogemusest ja headest tavadest. Kasutatav metoodika sisaldab piisavalt paindlikkust, et arvestada kliendi soovide ning huvidega.

Erkki suured kogemused haridusvaldkonna infotehnoloogia valdkonnas lõid eeldused koostööks. Tema tasakaalukus ja oskus erinevate osapooltega arvestavalt suhelda ning täiendades seda heade märkuste ja nõuannetega, tegi koostöö edukaks. – Rainer Rannala, Haridusameti üldosakonna juhataja

Projekti tegi põnevaks osapoolte rohkus – kõigi huvidega arvestamine oli suur väljakutse. Tulemina valmis Tallinna linna haridusvaldkonna IKT strateegia aastateks 2018-2022 ning strateegia elluviimise tegevuskava.

Projekti intervjuudest selgus, et IKT valdkond on tänaseks lisaks koolidele ka lasteaedadesse pugenud ning õnneks ei plaanigi sealt lahkuda. – Mariana Urvik, assistent

Tulemid:

  1. IKT strateegia
  2. Tegevuskava

Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna linna alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda. Tallinna Haridusameti haldusalas on kokku 196 munitsipaalharidusasutust – koolieelsed lasteasutused, koolid, huvikoolid. Ameti tegevusvaldkonnad on haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning alus-, üld-, kutse- ja huvihariduse administreerimine munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.

Projekti kestvus: veebruar 2017 – mai 2017.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.