Erkki Leego koostas Tallinna Linnakatselei tellimusel  Tallinna linna infotehnoloogia strateegia aastateks 2014-2018.

Töö käigus analüüsiti Tallinna linna, Eesti riigi ja Euroopa liidu asjakohaseid arengudokumente. Viidi läbi arutelud võtmeisikutega strateegiliste vajaduste kirjeldamiseks ja rõhuasetuste seadmiseks.

Strateegia struktuur:

 1. Sissejuhatus
 2. Strateegilised arengusuunad
 3. Olulisemad strateegilised põhimõtted
 4. Edutegurid
 5. Organisatsioon
 6. Teadlikkus ja kaasatus
 7. Infosüsteemide arendus ja pidamise korraldus
 8. Kasutajatoe korraldus
 9. IT süsteemide taristu korraldus
 10. Andmete turvalisuse korraldus
 11. Indikaatorid-mõõdikud
 12. Mõisted

Tallinna linna IT strateegia koostamisel oli meeldiv koostööd teha valdkonna asjatundjaga, kelle nägemus IT valdkonna arengu suundadest ja oskus üldistada linna organisatsiooni vajadusi lähiaastatel andis väärika tulemusena linna IT strateegia suunad aastateks 2015 – 2018. IT direktor Väino Olev.

Strateegia üheks oluliseks omaduseks on kompaktsus – dokument mahub 6-le leheküljele. Strateegia kinnitati 16.10.2014. a. Tallinna Linnavolikogus.

Tulemid:

 1. Tallinna linna infotehnoloogia strateegia 2014-2018
 2. Strateegia koostamise taustinfo

Tallinna Linnakantselei tagab Tallinna Linnavalitsuse organisatsioonilise ja tehnilise töö.

Projekti kestvus: mai 2014 – august 2014.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.