Projektid – küberturve

Digiajastu saabumisega on märgatavalt tõusnud vajadus teadliku küberturbe juhtimise ja riskihalduse järele.

Kolmest andmeturbe komponendist (konfidentsiaalsus, terviklus, käideldavus) on enamike ettevõtete jaoks kriitiline eelkõige digikeskkonna toimepidevus.

Digiarengu juht aitab süsteemse riskianalüüsi alusel planeerida sobiva riskihalduse – toimepidevuseplaani, vajalikud meetmed ja küberturbe järjepideva halduse.

PERH-i andmekaitse talitluspidevuse plaan

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner PERH-i põhitegevusprotsessi toetava talitluspidevuse plaani ja IT süsteemide taasteplaanide aluspõhjad. Töös lähtuti olemasolevast PERHi põhitegevusprotsessist ning iga põhitegevusprotsessi osa juures analüüsiti, millised põhi- [...]

Go to Top