Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) tellimusel viis HLP läbi ISKE rakendamise pilootprojekti kohalikus omavalitsuses (Kadrina vallavalitsus) vastavalt ISKE rakendusjuhendis kirjeldatud protsessile.

Tulemid

  1. ISKE rakendamise projekti koosolekute/kohtumiste memod
  2. Andmekogude nimekiri, neile määratud turvaklassid ja turbeastmed
  3. Infovarade inventuuri dokumentatsioon
  4. Rakendamisele kuuluvate moodulite ja turvameetmete loetelu
  5. Turvameetmete rakendamiseks vajalik dokumentatsioon
  6. Finantsanalüüs

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev hallatav riigiasutus, mis osutab avalikke teenuseid ja täidab riiklikke ülesandeid riigi infosüsteemi arendamisel ja haldamisel.

Projekti kestvus: detsember 2007 – juuni 2008.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.