Kagu Invest tellimusel viis HLP läbi ettevõtte riskianalüüsi ja koostas andmeturbe tegevuskava.

Töö eesmärgiks oli välja selgitada Kagu Investi infosüsteemis esineda võivad nõrgad kohad ning läbi nende nõrkade kohtade realiseeruda võivad ohud. Riskianalüüsi eesmärgiks oli hinnata ohtude poolt tekkida võivaid kahjusid.

Tulemid

  1. Ettevõtte infoturbevajadused
  2. Andmete turvaklassid
  3. Hinnang tööjaamade ja serverite korralisele hooldusele
  4. Asutuse infoturbe hetkeolukord
  5. Ohud ja nõrkused
  6. Andmeturbe nõuded grupeeritud protseduuridena
  7. Andmeturbe tegevuskava

Kagu Invest AS tegeleb aastast 1992 laenuteenuste pakkumisega eraisikutele ja firmadele. Paindlikud laenutingimused ning kiire ja asjatundlik teenindus on teinud Kagu Investist Eesti ühe tuntuma finantseerimisasutuse pankade kõrval.

Projekti kestvus: mai 2008 – september 2008.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.