2019-07 kuni 2020-10 oli Erkki Leego Tartu Ülikooli digiarengu juht ja 60+ töötajaga IT osakonna juhataja.

Ametikoha eesmärk: tagada ülikoolile kvaliteetne infotehnoloogia tugiteenus ja küberturve, kujundada ülikooli digiteerimisstrateegia ning koordineerida digiteerimist.

2019-2020 a. IT osakonna ja digiarengu kokkuvõte:

 • IT osakonna meeskond digiarengut paremini toetavaks
  • Uued ametikohad – infoturbejuht, IS arhitekt, 2 ärianalüütikut ja projektijuht
  • Värvatud 3 uut talituse juhatajat
  • Kokku täienes osakond 13 uue töötajaga
 •  Arendusprojektid
  • ÕIS2 ja majandustarkvara uuendamise projektid kontrolli all
  • Suur arendusvõlg kaardistatud ja prioriseeritud, juurutatud arendussoovide ja – projektide haldus, sh. regulaarsed kohtumised tellijatega.
  • Delta maja multimeedia hanked tehtud ja õppetöö algas 10.02.20
  • Kiire üleminek uuele sidepakkujale Elisa
  • Õpperuumide ja õppetöö digivõimekuse arendamine
  • Infosüsteemi teadmushalduse ja meeskonnatöö tõhustamine
 • Eriolukorra tugi
  • Digikeskkond toimis ja IT osakonna tugi operatiivne
  • Parimate praktikate ja metoodikate nuputamine
  • MS Teams-i kasutamine igapäevase töövahendina
  • TÜ digivaramu asutamine ja metoodikate arengu toetamine
 • Digiarengu strateegia ja tegevuskava lõpusirgel
  • Alates veebruarist 2020 neljas sisuline versioon
 • Uutele tudengitele digikeskkonna koolitus
 • Koostöö – EUNIS, Eesti ülikoolid

2020. a. kevadel aitas Erkki Leego Tartu Ülikooli digiarengu juhina selle 17 000+ organisatsiooni edukalt läbi eriolukorra väljakutsetest.

Vt. lisaks ut.ee/it