1999-11 kuni 2004-12 oli Erkki Leego 30+ töötajaga Tartu Ülikooli Kliinikumi informaatikateenistuse direktor.

TÜ informaatikateenistus tagab 3000+ töötajaga, 24/7 toimiva organisatsiooni IT keskkonna toimimise ja arengu.

Olulised alamteemad – kasutajatugi, IT taristu haldus ja areng, küberturbe haldus ja areng, arenduste elluviimine.

TÜ Kliinikum moodustati 1999. aastal ja suur saavutus oli uue keskse tugiüksuse meeskonna loomine ja töökorralduse arendamine.

Algatatud sai uue haigla põhiinfosüsteemi eHL (eHealth) loomine.