AS Tallinna Sadam tellimusel teostas Hansson, Leego & Partner ettevõtte infovarade riskianalüüsi ja töötas välja andmeturbe tegevuskava.

Töö käigus tutvuti Tallinna Sadama kordade ja protseduuridega, viidi läbi küsitlused võtmeisikutega, kaardistati infovarad, määrati infosüsteemide turvaklassid, hinnati pisteliselt serverite ja tööjaamade tarkvara, teostati riskianalüüs ning koostati tegevuskava.

Töö tulemusi esitleti ettevõtte võtmeisikutele.

Riskianalüüsi tegi eripäraseks asjaolu, et hädaolukorra seaduse kohaselt on Tallinna Sadam elutähtsate sadamateenuste osutaja, millest lähtuvalt vaagiti infovaradega seotud ohtusid, nõrkuseid ja riske kõrgendatud tähelepanuga.

Tulemid

  1. Infovarade riskianalüüs
  2. Andmeturbe tegevuskava
  3. Lühikokkuvõte
  4. Põhjalikud intervjuude memod
  5. Esitlus

Teiega oli lihtne suhelda ja koostööd teha ka mitte IT-eksperdina ning spetsiifilist IT-terminoloogiat valdamata. Siseauditi osakonna juhataja Kristi Vinkel

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis. 1996. aastal muudeti riigiettevõte aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik. AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast.

Projekti kestvus: mai 2013 – september 2013.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.