Põllumajandusministeeriumi infosüsteemide kaardistamine ja IT strateegia koostamiseks lähteandmete koondamine.

Töö eesmärgiks oli läbi viia küsitlused Põllumajandusministeeriumis (PÕM) ja allasutustes ning kaardistada infosüsteemide arendamine ja hooldamine. Primaarne küsitluste läbiviimisel oli teada saada spetsiaalarenduste arendamise ja haldamise protsess.

 1. Viidi läbi küsitlused PÕMi infosüsteemide hetkeolukorra väljaselgitamiseks peamiste huvigruppide esindajatega – kasutajad, juhid jne.
 2. Analüüsiti infosüsteemi kasutamise ja haldamise seadusi, töökordi ning protseduure.
 3. Tuvastati allasutustes kasutatavad IT lahendused, sh teostamisel olevad projektid.
 4. Kirjeldati kriitilised edutegurid, mis lähtuvad PÕMi valitsemisala arengukavast, ja infosüsteemide lisaväärtus nende elluviimisel.
 5. Selgitati välja IT positsioon organisatsioonides ja anti hinnang allasutuste IT olukorrale.
 6. Koostati PÕMi infosüsteemi hetkeolukorra kirjeldus – ülevaade funktsionaalsetest vajadustest, andmete liikumisest, kasutusel olevatest rakendustest.
 7. Viidi läbi küsitlused hetkel kasutusel olevate rakenduste arendajatega.
 8. Koostati visioon süsteemi toimivusest ja terviklusest läbi IT lahenduste.
 9. Pakuti lahendus efektiivsemaks IT valdkonna töökorralduseks.

Tulemid:

 1. IT hetkeolukorra kirjeldus
 2. Visioon infosüsteemi toimivusest ja terviklusest läbi IT lahenduste
 3. Põhjalikud intervjuude memod
 4. Tegevuskava IT strateegia loomiseks

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas on maaelu poliitika, põllumajanduspoliitika ja kalanduspoliitika.

Projekti kestvus: märts 2006 – juuni 2006.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.