Tallinna Tehnikaülikool viis läbi Sotsiaalministeeriumi tellimusel personaalmeditsiini rakendamiseks digitaalsete otsustustoe lahenduste arendusuuringu.

Projektis osales Erkki Leego terviseandmestike andmekvaliteedi analüüsi eksperdina.

Tulem:

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, mis asutatud aastal 1918. Avalik-õigusliku ülikooli unikaalsus peitub tehnika‑, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. TTÜ vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Eestis, panustab innovaatiliste teenustega ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ja rahvusliku heaolu kasvu.

Projekti kestvus: aprill 2015 – juuni 2015.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.