Riigi Infosüsteemide Amet soovis saada hinnangu perearstiteenuse osutamise infosüsteemide jätkusuutlikkuse kohta ning soovitused selle küberturvalisuse parendamiseks.

Projekti eesmärk oli perearsti infosüsteemide analüüs ja turvalisuse parendamise soovituste koostamine.

Projekti käigus töötati läbi infosüsteeme reguleeriv dokumentatsioon, vesteldi võtmeisikutega, koostati hetkeolukorra hinnang ja infosüsteemi arengusoovitused.

Projekti kestvus: august 2018 – september 2018.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.