Lasita Maja tellimusel tutvus HLP ülesandepüstituse koostamise käigus kasutatava infosüsteemi ja müügi-, ostu- ning finantsvaldkondade toimimiseks vajalikke infovarade ning -teenustega. Projekti käigus intervjueeriti võtmeisikuid, viidi läbi vaatlusi, tutvuti olemasoleva dokumentatsiooniga ning analüüsiti infosüsteemi ülesehitust.

Tulemi raames kirjeldati hetkeolukord, koostati tegevuskava ning anti soovitusi tegevuskava rakendamiseks.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Tegevuskava.

AS Lasita Maja on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis asutati Tartus 1998. aastal. Aasta aastalt on ettevõte kasvanud, olles tänaseks arenenud Eesti üheks suurimaks puitmajade tootjaks. Lasita Maja annab tööd rohkem ligi 200-le inimesele, tootes aastas kokku umbes 15 000 erinevat ehitist.

Projekti kestvus: juuli 2011 – august 2011.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.