Kodumaja soovis hinnata enda IT lahenduste riske ja korrastada asutuse infoturvet.

Projekti käigus analüüsis HLP konsultant Kodumaja kordasid ja protseduure ning viis läbi intervjuud kõigi valdkondade juhtidega. Kokku toimus 12 põhjalikku intervjuud ja arutelu.

Konsultant teostas riskianalüüsi, mille käigus kaardistati infovarad, määrati infosüsteemide turvaklassid ja olulisemad riskid ning viidi läbi serverite ja tööjaamade pisteline audit. Riskianalüüsi tulemusena kirjeldati kitsaskohtade parandamiseks vajalikud tähelepanekud ja soovitused infoturbe tõhustamiseks.

Töö tulemusi esitleti ettevõtte juhtidele.

Tulem: Riskianalüüs.

Kodumaja all tuleb mõista kaubamärgi nimetust ja ettevõtete gruppi, kellede põhitegevuseks on kõrgekvaliteedilise elamispinna ehitus. Kodumaja on spetsialiseerunud eluruumide ehitusele tehases toodetud ruumelementidest. Kodumaja ettevõtted on pühendunud oma põhitegevusele alates 1995. aastast. Enam kui 90% Kodumaja poolt ehitatud elamispinnast asub Põhjamaades – Norras, Taanis, Soomes ja Rootsis. Ülejäänud ca 10% on leidnud koha Eesti turul.

Projekti kestvus: august 2014 – oktoober 2014.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.