Äripäeva IT juhtimise käsiraamatu peatoimetamine ja artiklite koostamine.

“IT juhtimise käsiraamat” annab süsteemse ülevaate infotehnoloogia võimalustest ja otstarbeka rakendamise põhimõtetest. Eesmärk on anda ettevõtetele ja avalikule sektorile nõu, kuidas suurendada konkurentsivõimet tõhusamate IT-rakenduste ja investeeringute abil ning paremini rakendada tehnilisi oskusi ja võimalusi ettevõtte eesmärkide teenistusse.

Käsiraamat on praktiline abimees tippjuhile, kes vastutab ettevõtte strateegia ja investeeringute eest, samuti tegevusvaldkondade juhtidele, kes seisavad hea oma vastutusala tõhusa korraldamise ning arvutiseerimise eest.

Tulem:  Äripäeva IT juhtimise käsiraamat

HLP on usaldusväärne koostööpartner, kelle asjatundlikkuses ja professionaalsuses saab alati kindel olla.  Projektijuht-toimetaja Meelike Tammemägi

Äripäev kuulub üheksas riigis tegutsevasse Bonnieri majanduslehtede gruppi. TNS Emori poolt kaks korda aastas läbiviidud otsustajate meediauuring näitab, et kaugelt üle poole Eesti ettevõtlikest inimestest on Äripäeva pidevad lugejad. Äripäeva ligi 250 töötaja ühine missioon on muuta Eesti ettevõtjad parimini informeerituks ja keskkond kõige läbipaistvamaks maailmas.

Projekti kestvus: jaanuar 2010 – september 2013.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.