Tiigrihüppe Sihtasutuse tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner tehnoloogia juhtimise parimate praktikate kogumiku üldhariduskoolidele. Koostatud kogumik on koolide jaoks kasutatav IT juhtimise käsiraamatuna.

Kogumik selgitab olulisi IT-valdkonna juhtimiseks vajalikke teemasid:

  1. IT-vajaduste kirjeldamine
  2. IT-arengu juhtimine
  3. IT-meeskonna rollid ja vastutus
  4. Taristu loomine ja haldamine
  5. Kooli IT-turvalisus
  6. Ülevaate olulisematest juhenditest ja kordadest.

Kogumik on kättesaadav Digarist: “IT juhtimise head tavad koolidele“.