KindlustusEst Kindlustusmaakler soovis saada ettevõtte IT hetkeolukorra hinnangu ning arenguvisiooni tulevikuks. Projektile lisas põnevust KindlustusEsti oskus aidata kliendil nutikate automaatikate ja liidestuste alusel võrrelda mitme erineva kindlustusseltsi hinna-ja pakkumistingimusi, seejuures kedagi eelistamata.

Koostöö Leego Hanssoniga oli väga sujuv ja konstruktiivne. Nende poolt pakutud ideed ja lahendused olid asjalikud ja lähtusid ettevõtte vajadustest. Soovitame neid julgelt IT olukorra analüüsimiseks ja soovituste koostamiseks. Merit Ots, juhataja

Konsultant Siimu põhiülesanne oli kirjeldada IT hetkeolukord. Hetkeolukorrale ja varasemale kogemusele tuginedes koostas juhtivkonsultant Erkki arengusoovitused, mis sisaldasid ka visiooni arenduste juhtimiseks. Assistent Mariana oli abiks dokumentatsiooni ülevaate koostamisel.

Projektis kasutati Leego Hanssonis välja arendatud hetkeolukorra hindamise metoodikat.

Firma nime esimene osa, KindlustusEst, ilmestab hästi selle organisatsiooni eestvedajate nutikaid ja stiilseid mõtteid ettevõtte tegevuse korraldamisel. Erkki Leego, juhtivpartner

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusoovitused

KindlustusEst Kindlustusmaakler, kes on suuruselt kolmas kindlustusvahendaja Eestis, on tegutsenud juba alates 2000. aastast. Kontorid asuvad Tartus, Tallinnas ja Pärnus, samuti pakutakse klientidele lahendusi läbi e-kanalite. Eesmärgiks on pakkuda kõiki võimalikke kindlustusteenuseid. Põhiväärtused on usaldusväärsus, avatus, paindlikkus, tulemuslikkus ja edumeelsus.

Projekti kestvus: november 2016 – detsember 2016.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.