Grant Thornton soovis teada, millises seisundis on nende infotehnoloogia kasutamine ja saada nõu, millele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata.

Konsultant Siim Jalakas kirjeldas hetkeolukorda, projekti vastutav analüütik Erkki Leego koostas eelkõige arengusoovitusi ja assistent Mariana Urvik juhtis projekti logistikat ning dokumenteeris kohtumisi. Projekt viidi läbi Leego Hanssonis välja arendatud hetkeolukorra hindamise metoodika järgi.

Projekti tegi põnevaks asjaolu, et meie konsultantidel oli võimalus auditeerida auditeerijaid, sest Grant Thorntoni üks olulistest tegevussuundadest on sarnaselt meile nõustamine ja auditeerimine.

Mulle meeldis Grant Thorntoni organisatsioonikultuur, mis on lähedane Leego Hanssonile – üksteisest lugupidav, konstruktiivne ja professionaalne. – Erkki Leego, juhtivpartner

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Arengusoovitused

Grant Thornton Baltic on üks juhtivaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid Baltikumis. 1992. aastal asutatud ettevõttel on Balti riikides kokku kuus bürood.

Projekti kestvus: jaanuar 2017 – veebruar 2017.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.