Salvesti juhtkond vajas abi, et hinnata ettevõtte IT-korralduse hetkeolukorda ning saada soovitused järgmisteks sammudeks. Andsime nõu, kuidas muuta töötajate tööprotsesse kiiremaks, infosüsteemi tõrkekindlamaks, tõsta turvalisust ja IT-korralduse läbipaistvust.

Selles projektis vastutas projekti ladusa käigu eest Erkki Leego – tema juhtis arutelusid kliendiga ning koostas Salvestile IT valdkonna arendamise soovitused. Konsultant Eveli kogus kokku tähelepanekud aruteludelt ning koostas toiduainetööstuse tänase IT hetkeolukorra kirjelduse.

Projektis kasutati Leego Hanssoni IT hetkeolukorra hindamise metoodikat, mis on lähtub erinevatest IT standarditest , pikaaegsest kogemusest ja heast tavast.

Salvesti võtmeisikud olid aruteludel avatud ja selgitasid hea meelega protsesside tausta. See andis tugeva baasi analüüsiks ja detailsema hetkeolukorra hinnangu koostamiseks. -Eveli Pung, konsultant.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT valdkonna arendamise soovitused

Salvest on juba 1946. aastast tegutsev, tuntud ja armastatud toiduainetööstus, mille toodetud toit jõuab lisaks kodumaale ka kaugele piiri taha.

Projekti kestvus: mai 2017-juuni 2017.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.