Ekspress Digital soovis hinnata IT arenduste läbiviimise hetkeseisu ning saada nõu protsesside parendamiseks.

Hinnangu aluseks on Ekspress Digitali IT arendustega seotud eesmärkide ja võtmeisikute soovide kaardistamine ning vajalike IT lahenduste, dokumentatsiooni ja kompetentsi analüüs.

Ekspress Digital OÜ on 2012 aastal loodud ettevõte, mis pakub IT teenust Ekspress Grupi ettevõtetele. Ekspress Digital on moodustatud peamiselt Delfi Grupi IT-arenduse ja süsteemihalduse osakondade poolt.

Projekti kestvus: august 2018 – september 2018.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.