RKM Team soovib tagada uue heakorratööde rakenduse arendusprojektis RKMi huvide kaitse ning tõhusa koordineerimise läbi tellijajärelevalve.

Tööde eesmärgid lepitakse kokku operatiivselt RKM projekti juhtrühma liikmete ja projektijuhi vahel regulaarsetel aruteludel.

 1. Konsultant tagab, et kõik asjaosalised hoiduksid tudengiefektist ning jälgib, et probleemidest räägitakse kohe nende tekkimisel ning töötatakse ühiselt osapooli rahuldava lahenduse suunas.
 2. Konsultant nõustab tellijat järgmistes tegevustes:
  1. läbirääkimised pakkujatega ning lepingu tingimuste sõnastamine;
  2. informatsiooni kogumine, probleemi selgitamine ja erinevate organisatoorsete la-henduste kaardistamine.
  3. projekti tegevuste planeerimine;
  4. projekti hetkeseisu hindamine;
  5. tulemite piisavuse ja tarvilikkuse hindamine;
  6. tulemite kooskõlastamine.
 3. Konsultant annab erapooletuid hinnanguid juurutuspartneri lahendustele.

Projekti kestvus: mai 2016 – aprill 2019.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hansson meeskonnaga.