Hansson, Leego & Partner oli IT partner Scandinavian Care poolt juhitavas Maailmapanga konsultatsiooniprojektis „Improvement of Hospital Governance/Management and Strategic planning”.

Tööde tellija oli Gruusia Tervishoiu- ja Sotsiaalprojektide Rakendamise Keskus. HLP konsultandid koostasid juhised ja tegevuskava Gruusia haiglate finants- ja haldussüsteemide arendamiseks.

Tulemid: Aruanne „Management information system for hospitals with special attention to the integration of clinical and administrative information to support decision making” ja esitlus.

GHSPIC on Gruusia tervishoiuministeeriumi allasutus.

Projekti kestvus: juuli 2005 – november 2005.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.