Eesti Arengufondi (EAF) tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner EAFi infosüsteemi hetkeolukorda ning koostas soovituste kava konfiguratsioonide, dokumentatsiooni ning koostöölepete parendamiseks.

HLP konsultandid auditeerisid infosüsteemi erinevaid komponente ning kõnelesid EAFi koostööpartnerite ja infotehnoloogiliste töövahendite kasutajatega.

Tulemid: Auditi aruanne koos soovitustega järgnevateks tegevusteks.

Koostöö oli sujuv ja saime väga hea ülevaate senise IT korralduse toimivuse kohta. Hindan kõrgelt HLP inimeste kompetentsust, suhtumist klienti ning tehtud parendusettepanekuid.  Büroo- ja personalijuht Aivi Nõmmik

Eesti Arengufond alustas oma tegevust 2007. aasta aprillikuus. Riigikogu kutsus Arengufondi ellu selleks, et algatada ja toetada Eesti majanduses ning ühiskonnas muutusi, mis kiirendaksid meie majandusstruktuuri kaasajastamist, viiksid ekspordi kasvule ja aitaksid luua uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Arengufond soovib olla ettevõtliku Eesti mitmekülgse arengu eestvedaja.

Projekti kestvus: juuni 2012 – august 2012.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Hansson, Leego & Partner meeskonnaga.