05.12.19 viis Erkki Leego Eesti Siseaudiitorite Ühingu (ESAÜ) seminaride sarjas Uued tehnoloogiad läbi seminari Digivaldkonna muutuste elluviimine.

Teemad:

  1. Digivaldkonna võimaluste ja küberturvalisuse ohtude vahel tasakaalu leidmine
  2.  IT lahenduste kasutatavuse tagamine
  3. Digivaldkonna muutuste juhtimine

Tehnoloogia kasutamine ettevõttes võib oluliselt suurendada töötajate efektiivsust, tagada ettevõtte jätkusuutlikkust ja tõhustada planeerimist. Digivaldkonna arengud on muutnud praktiliselt kõikide eluvaldkondi edukamalt toimivaks ja pakutavaid teenuseid kättesaadavamaks. Seminaril räägitakse digivaldkonna trendidest ja olulistest digivaldkonna juhtimise teemadest. Praktilise tööna hinnatakse osalejate ettevõtete ja asutuste IT küpsussastet.

Samas tuleb arvestada, et mida rohkem me digilahendusi kasutame, seda suuremaks kasvab meie sõltuvus nende edukast toimimisest. Küberohte tuleb osata hinnata ja tarvitusele tuleb võtta sobivad kaitsemeetmed. Seminaril räägitakse küberturvalisuse põhialustest ja riskide hindamisest. Praktilise tööna viiakse läbi üks riskihindamise harjutuse.

Digivaldkonna lahenduste kasutuselevõtul on omad eripärad – kasutajate ootused kasutatavusele on väga kõrged, olulised on muutuste terviklik planeerimine ja tõhus elluviimine ning kasutajate õigeaegne teavitustöö ja juhendamine. Seminaril räägitakse kasutatavuse põhimõtetest ja muutuste juhtimise nippidest.