2017-09-07 Erkki Leego ettekanne IT arenduste juhtrühmade rollist ja väljakutsetest.

Põhilised väljakutsed:

 1. Juhtrühma ei ole
 2. Juhtrühmal ei ole piisavalt aega või huvi
 3. Infopuudus või info üleküllus
  • Pidev tunne, et ei hooma tervikut
  • Visuaalsed tervikut kirjeldavad joonised üliolulised
  • „Helikopteri vaate“ jätkusuutlikkus vajab spetsiaalset töökorraldust
 4. Otsuseid ei julgeta teha või tehakse pealiskaudselt
  • Dilemma – kuna sekkuda ja kuna mitte sekkuda
  • Hea projektijuhi vastu tekib „pime usaldus“