2016-11-23 Erkki poolt tehtud esitlus andmeturbe põhimõistetest, väljakutsetest ja nende lahendamise võimalustest.